Borettslag / Næring

El-kontroll

Tatt i betraktning at 40% av alle bygningsbranner skyldes feil ved elektriske anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr er dette en viktig del av drift og sikkerhet innen næringsbygg. Alle næringsbygg skal ha jevnlig kontroll av det elektriske anlegget. Avhengig av hva slags type bygg det er snakk om vil behov kontroll være alt fra årlig til hvert femte år.

Våre elektrikere system for god håndtering og gjennomføring av el-kontroller og hjelper deg gjerne. Ta kontakt med oss for mer informasjon om el-kontroll og hvilke krav som stilles for relevante bygg for deres del.

Internkontroll

Alle virksomheter har krav til internkontroll og kontroll av elektriske anlegg. Periodisk kontroll av det elektriske anlegget er en god investering for deg som driver en virksomhet eller har ansvar for næringseiendom. Ikke bare er det et effektivt forebyggende tiltak mot brann og ulykker men det hindrer også uønskede og kostbare driftsavbrudd. Mange forsikringer gir også rabatter ved god dokumentasjon og jevnlig kontroll av det elektriske anlegget.

Alle virksomheter, sameier og borettslag er lovpålagt internkontroll med tilhørende dokumentasjon. Dette er et av områdene vi leverer for våre kunder og bistår gjerne for din virksomhet.

Service

Alle elektriske anlegg trenger service og vedlikehold. Dette gjelder både ved nye og eldre anlegg. Service av elektriske anlegg eller elektrisk utstyr vil både forlenge levetid men gir også mulighet for oppgradering over tid som kan være økonomisk gunstig samtidig som det vil kunne øke effektivitet og trivsel på arbeidsplassen.

Våre elektrikere har lang erfaring innen service-oppdrag for næring og bistår med gode råd og løsninger for deg som driver en virksomhet, borettslag eller sameie.

Belysning

Smart belysning har en effekt både på ansatte og kunder. Riktig belysning påvirker både arbeidseffektivitet og komfort på en arbeidsplass. Det gjelder både innen kontor og næring så vel som butikker, restauranter eller innen lager.

Vi har lang erfaring innen belysning og leverer alt fra komplette løsninger for nye bygg til renovering eller oppgradering av eksisterende bygg.

For mange kan det å oppgradere belysning være en lønnsom investering som rask betaler seg selv.

Vi leverer:

  • Kontorbelysning
  • Butikkbelysning
  • Belysning til lager
  • Oppgradering av eksisterende belysning
  • Rådgivning i ifm. belysningsplan for virksomheter

El-billading og infrastruktur

Med en stadig økende bilpark bestående av elektriske kjøretøy er kravene til infrastruktur og lading økende. Våre elektrikere bistår både som rådgivere innen valg av utstyr så vel som smarte løsninger for administrering av lading av elbiler.

Med krav om ladeløsning i både borettslag og sameier vil risikoen for overbelastning av det elektriske anlegget øke. Når dere skal vurdere nytt ladeanlegg eller utvidelse av kapasitet for lading er det lurt å tidlig involvere en profesjonell part. Både med hensyn til infrastruktur men også for valg av utstyr og system for å administrere betaling og belastning.

Kontakt oss for en vurdering og befaring.

Kontakt oss